Stranka modernega centra je začela z Akademijo SMC: Za dinamičen razvoj stranke tudi v prihodnje

V Stranki modernega centra smo, 16. aprila 2016, začeli z Akademijo SMC, ki je program političnega izobraževanja in usposabljanja, s katerim bo naša stranka skrbela za nadaljnji razvoj stranke tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju.

Generalni sekretar dr. Erik Kopač je dejal, da je to usposabljanje v prvi vrsti izobraževanje za naše člane, ki se želijo aktivneje politično udejstvovati: »Slušatelji so predvsem mladi perspektivni kadri, ki bodo v prihodnje zavzemali ključne pozicije v stranki in na drugih nivojih.« Udeležence prve Akademije SMC je pozdravil tudi predsednik stranke dr. Miro Cerar, ki je poudaril odgovornost, ki jo imamo kot vodilna stranka: »Zato je še toliko pomembneje, da pridobivamo in krepimo kompetence in hkrati poglabljamo medsebojno povezovanje.«

Iztok Štefanič je kot vodja projekta uvodoma pojasnil, kakšna je struktura Akademije SMC ter kakšni so njeni cilji: »Akademijo SMC smo gradili in vzpostavljali že dlje časa. Pridobiti je bilo treba informacije, kako je to organizirano drugje, zatem pa smo postavili okvire in vsebine izobraževanja, s katerim želimo sodelujoče opremiti z znanji in veščinami, ki jim bodo koristile pri nadaljnjem udejstvovanju.«

Vodja poslanske skupine SMC in podpredsednica SMC dr. Simona Kustec Lipicer je bila prva predavateljica, ki je predstavila, kaj pomeni »moderni center« in socialni liberalizem. Poudarila je, da »SMC ni prazna vreča, ki bi šla v slovenski politični prostor brez temeljitega premisleka«. Po teoretični predstaviti je sledila razprava zlasti o različnih vidikih liberalizma.

Danes sledijo še predavanja dr. Kopača o vrednotah SMC, slovenskem političnem prostoru ter viziji Slovenije. Sklop predavanj je imel tudi dr. Aleksandar Kešeljević, vodja programske konference SMC, ki je podrobneje predstavil in vodil razpravo o programu SMC in koalicijskem sporazumu.

Prva izvedba usposabljanja bo potekala v štirih vsebinskih sklopih med aprilom in junijem 2016, in sicer o strokovnih veščinah, vodenju, upravljanju in organizaciji, o komunikacijskih veščinah ter aktivnem državljanstvu in participaciji. V prihodnje V SMC načrtujemo organizacijo usposabljanja tudi na lokalni ravni, regijski ravni in državni ravni.

Političnega izobraževanja in usposabljanja v okviru Akademije SMC sta se udeležili tudi občinska svetnica v Občini Škofljica Rebeka Lesjak in predsednica lokalnega odbora SMC Škofljica Mateja Vidrajz.

 

Oznake: