Udeležba na seminarju Normativne in kadrovske funkcije občinskega sveta

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala seminar na temo Normativne in kadrovske funkcije občinskega sveta “Vloga in položaj Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja”. Seminar je potekal v torek, 19. aprila 2016, v dvorani Ministrstva za kulturo, Ljubljana.

Vsebino je predstavil Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo. Seminarja se je udeležila občinska svetnica SMC Rebeka Lesjak, ki je v občinskem svetu Občine Škofljica članica Komisije za statut in poslovnik in t. i. KVIAZ-a.