Podpis protokola o ureditvi prometne problematike 3a razvojne osi

V sejni sobi Občine Škofljica so se, 12. maja, podpisniki protokola zavezali k ureditvi prometne problematike.

»S podpisom protokola so država in lokalne skupnosti ob 3a razvojni osi prepoznale pomembnost hitrejše povezave z Osrednjo Slovenijo in se zavezale k ureditvi prometne problematike, » je dejal minister dr. Peter Gašperšič po podpisu Protokola o uresničitvi infrastrukturnih projektov na 3a razvojni osi Ljubljana – Kočevje – državna meja z Republiko Hrvaško z župani občin Bloke, Dobrepolje, Grosuplje, Ig, Kostel, Kočevje, Ljubljana, Loški Potok, Ribnica, Sodražica, Škofljica in Velike Lašče. Ministrstvo za infrastrukturo bo za izvedbo projektov zagotovilo vsa potrebna finančna sredstva.

Med projekte cestne infrastrukture na 3a razvojni osi sodijo modernizacije glavne ceste G2-106 Ljubljana – Škofljica – Ribnica – Kočevje, s poudarkom na odseku skozi Lavrico in Škofljico, preureditev AC priključka Šmarje Sap v polni priključek, izvajanje programa trajnostne mobilnosti oziroma javnega potniškega prometa (P+R). Na področju železniške infrastrukture pa projekt posodobitve železniške proge Ljubljana – Kočevje, vključno z železniško postajo Grosuplje. Rok za izvedbo in vzpostavitev železniškega prometa je najkasneje do konca leta 2019.

Minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor in župani občin 3a razvojne osi bodo za izvajanje tega protokola v 10 dneh po podpisu Protokola imenovali stalno koordinacijsko skupino, v kateri bosta po dva predstavnika Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za okolje in prostor ter trije predstavniki županov občin ob 3a razvojni osi. Skupina bo spremljala izvajanje del z vsemi potrebnimi aktivnostmi za realizacijo dogovorjenih vsebin in najmanj dvakrat letno pregledala izvajanje protokola in obravnavala druge zadeve ter o tem poročala ministru za infrastrukturo in županom 3a razvojne osi na skupni seji strank podpisnic protokola.

Veseli nas, da so župani Občin Škofljica, Ljubljana, Grosuplje, Kočevje, Velike Lašče in Kostel pohvalili delo našega ministra in mu izrekli zahvalo za sodelovanje.

Podpisa protokola smo se udeležili tudi člani SMC iz Občine Škofljica.

(povzeto s strani Ministrstva za inrastrukturo)