Občina Ig

Po lokalnih volitvah 2014 v Občinski svet Občine Ig v novem mandatu stranko SMC zastopajo svetniki:

3484569736645394871_oZuhra Jovanovič

Letnica rojstva: 1975

Izobrazba: 5.stopnja

Poklic: Grafična oblikovalka in podjetnica

Delovna telesa:

Odbor za družbene dejavnosti

 

 

1257034263440768565_o

Martina Kovačič

Letnica rojstva: 1980

Izobrazba: uni. dipl. pravnica

Poklic: pravnica

Delovna telesa: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

1781268

Zlatko Usenik

Letnica rojstva: 1971

Izobrazba: policist

Poklic: policijski inšpektor