Občina Škofljica

Po lokalnih volitvah 2018 v Občinski svet Občine Škofljica v novem mandatu stranko SMC zastopa svetnik:

 

IMG_00501Janez Rugelj

Janez s svojimi izkušnjami iz vodenja podjetja in z dobrim poznavanjem lokalne problematike prispeva k nadaljnjemu pozitivnemu razvoju Občine Škofljica.

Letnica rojstva:  1962

Izobrazba:  lesarski tehnik

Delovno mesto: direktor