Občina Škofljica

Po lokalnih volitvah 2014 v Občinski svet Občine Škofljica v novem mandatu stranko SMC zastopata svetnika:

Rebeka Lesjak1Rebeka Lesjak​

Rebeka s svojo mladostno energijo, širokim naborom znanj, odgovorno in zavzeto opravlja funkcijo občinske svetnice.

Letnica rojstva: ​1985​

Izobrazba: ​magistrica varstvoslovja (2.bolonjska stopnja)​

Delovno mesto: Samostojna strokovna delavka za evropske projekte, Univerzitetna služba za evropske projekte, Univerza v Ljubljani

Delovna telesa:

Komisja za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja – KVIAZ (članica)

Komisija za statut in poslovnik (članica)

Svet zavoda osnovne šole​ (članica)

 

IMG_00501Janez Rugelj

Janez s svojimi izkušnjami iz vodenja podjetja in z dobrim poznavanjem lokalne problematike prispeva k nadaljnjemu pozitivnemu razvoju Občine Škofljica.

Letnica rojstva:  1962

Izobrazba:  lesarski tehnik

Delovno mesto: direktor

Delovna telesa:

Komisija za gospodarstvo, kmetijstvo, finančne in pravne zadeve (predsednik)

Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja in komunalne dejavnosti (član)