Občina Velike Lašče

Po lokalnih volitvah 2014 v Občinski svet Občine Velike Lašče v novem mandatu stranko SMC zastopa svetnik:

Roman Jeglič

Letnica rojstva:  1959

Izobrazba: 5.stopnja

Poklic: Sistemski administrator

Delovna telesa:

Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora